Gdzie zgłosić szkodę?


ALLIANZ

tel. 22 5671202 kom. 801 102 030


BENEFIA

tel. 22 2122030 kom. 801 080 300


COMPENSA

tel.22 5016100 kom. 801 120 000


CONCORDIA

tel. 61 8585829 tel. 61 8584898


GENERALI UBEZPIECZENIA

tel. 22 5430543 kom. 801 343 343


HDI- ASEKURACJA

tel. 22 449999999 kom. 801 801 181ERGO HESTIA

tel. 58 5555555 kom. 801 107 107

INTER RISK

tel. 61 2785611 tel. 61 2785612


POLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

tel. 22 5393100 tel. 22 5759898


POLISA ŻYCIE

tel. 22 5605955 tel. 22 5605995


PZU

tel. 22 5665555 kom. 801 102 102


PZM TU

tel. 22 2122050 kom. 801 080 300


TUW TUW

tel. 22 8944772 kom. 801 001 003UNIQA

tel. 42 6666500 kom. 801 597 597


WARTA

kom. 601 311 311 kom. 801 311 311